Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Returordning for fritidsbåter

Ønsker du å kvitte deg med den gamle båten? Du kan kaste den gratis på Bingsa avfallsanlegg og få vrakpant. 

Fra 1. oktober 2017 ble det gratis å levere inn fritidsbåter på Bingsa avfallsanlegg.

Hvilke båter gjelder returordningen for?

  • Med fritidsbåter menes her fartøy til sports- og fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.
  • Mindre fartøy som kano og kajakk inngår i tilskuddsordningen.
  • Fritidsbåter med aluminiumskrog samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Vrakpant

Du kan få utbetalt vrakpant på kr 1.000,- per båt om du søker refusjon hos Miljødirektoratet. 

Slik kvitter du deg med båten 

  1. Skriv ut skjemaet "Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak" fra Miljødirektoratets nettsider. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ta med utfylt skjema til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
  3. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.
  4. Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Mer informasjon

Se Miljødirektoratet.no for mer informasjon om ordningen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119