Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljøstasjoner

Det er ca 20 ubetjente miljøstasjoner i kommunen. De fleste befinner seg i nærheten av butikker og handlesenter i bydelene.  ÅRIM har anvaret for miljøstasjonene i Ålesund kommune.

Miljøstasjon

Oversikt miljøstasjoner finner du på ÅRIM sine nettsider.

Ta med glass og metall sko og klær til miljøstasjonene.

Dette skal ikke til de små miljøstasjonene i Ålesund

  • Elektronikk/EE-avfall (leveres gratis til produsent, butikk eller Bingsa)
  • Blyglass (Bingsa)
  • Møbler som grovavfall (Bingsa)
  • Farlig avfall (Bingsa)
  • Trevirke som er rent (Bingsa)
  • Bygge- og rivningsavfall (Bingsa)
  • Betong og mur (Bingsa)

Se Årims sorteringsguide for nærmere informasjon.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119