Hjemmekompostering

Skrevet .

Hjemmekompostering er en effektiv, enkel og hygienisk metode for behandling av kjøkken- og hageavfall. Kompostering er den samme biologiske prosessen som bryter ned grøntavfall i skog og mark.

Pris

Ved kompostering reduseres avfallsgebyret med 50 %.

Beholder

Varmkompostering er et godt alternativ i stedet for  å kaste matavfall og annet nedbrytbart avfall i grådunken.

For å få redusert renovasjonsavgift må kompostbeholderen være av godkjent type (varmkompostbinge). Kommunen anbefaler kjøp av Svanemerket beholder. Alle kompostbeholdere skal tilfredsstille ”Krav ved godkjenning av kompostbeholdere for avtale om hjemmekompostering”. Dersom dere velger å bygge den selv, må kravspesifikasjonene overholdes. 

Henting av restavfall for kompostkunder

De med kompostavtale får restavfallet henter hver 14. dag.

Inngå avtale med ÅRIM

Ønsker du å starte med kompostering kan du inngå en avtale med ÅRIM. Ring 70 31 41 00 eller send en e-post til .

Se også

Naturvernforbundet om kompostering

ÅRIM (Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap)