Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hjemmekompostering

Hjemmekompostering er en effektiv, enkel og hygienisk metode for behandling av kjøkken- og hageavfall. Kompostering er den samme biologiske prosessen som bryter ned grøntavfall i skog og mark.

Kompostering

Bingsa næring tar imot slam og silgods fra kloakkrenseanleggene til kompostering. Slammet blir blandet med kvernet hageavfall og hestegjødsel og gjennomgår en kvalitetssikret komposteringsprosess (hygienisering og stabilisering).

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119