Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Håndtering av hageavfall

Det er forbudt å kaste hageavfall og annet avfall i naturen gjennom Forurensingsloven §§ 28 og 79.

Avfall fører til spredning av planter og sykdommer som påvirker naturen på en uønsket og skadelig måte. Naturen skal være til glede for både mennesker og dyr, og avfall er skjemmede og forurensende. Et offentlig regulert friområde skal trygge rekreasjon, skjerming for beboere og bevare dyrelivet.

For å unngå spredning ved hageavfall må avfallet behandles på en trygg måte. Alt avfall kan leveres til Bingsa. Levering av hageavfall er gratis, og kan leveres på henger eller i sekker, eventuelt løst på andre måter.

Det er viktig at hekker rundt eiendommene kontrolleres slik at de ikke sprer seg ut over tiltenkt ramme. Spredning av skudd må fjernes, eventuelt bør hekken erstattes med en annen sort som ikke har sprer seg med rotutløpere eller frø.

Les mer om uønskede fremmede arter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119