Boligtjenester

Skrevet .

Bo- og aktivitetstilbud

Botilbud og aktivitetstilbud passer for voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging.

Botiltak rus og psykiatri

Ålesund kommune kan tilby rehabiliteringsbolig for deg med rusavhengighet.

Boligsosial oppfølging for personer over 18 år med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Botilbud

Ålesund kommune har flere typer botilbud:

Økonomisk støtte til bolig

Gjennom NAV og Ålesund kommune er det en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser:

Det er også mulig å søke utbedringslån eller tilskudd til tilpasning av bolig slik at den over tid kan fungere godt i forhold til husstandens behov.