Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Boligtjenester

Bo- og aktivitetstilbud

Botilbud og aktivitetstilbud passer for voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging.

Botiltak rus og psykiatri

Ålesund kommune kan tilby rehabiliteringsbolig for deg med rusavhengighet.

Boligsosial oppfølging for personer over 18 år med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Botilbud

Ålesund kommune har flere typer botilbud:

  • Utleie av kommunale boliger for de som av forskjellige grunner har problemer med å skaffe seg bolig.
  • Bolig for akutt bostedløse
  • Tilrettelagte boliger (trygde- og serviceboliger) - for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller eldre med særlige hjelpebehov.
  • Omsorgsbolig - en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta tjenester.
  • Bokollektiv for eldre - særskilte bofellesskap eller boliger er botilbud som det er knyttet bemanning til.   

Økonomisk støtte til bolig

Gjennom NAV og Ålesund kommune er det en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser:

Det er også mulig å søke utbedringslån eller tilskudd til tilpasning av bolig slik at den over tid kan fungere godt i forhold til husstandens behov.

Se også

Blå Kors Ålesund, natthjem

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119