Tildeling av adresse

Skrevet .

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge.

Matrikkeladresse eller vegadresse

De fleste eiendommer har enten en vegadresse eller en matrikkeladresse.

Ålesund kommune jobber fortløpende med å etablere vegadresser på eiendommer som fremdeles kun har matrikkeladresser.

Vegnavn

I de tilfellene der en veg mangler navn må det gjøres et formelt vedtak i kommunen.
I Ålesund kommune er det bydelsutvalgene som fremmer forslag på vegnavn (bydelsutvalget der vegen ligger i). Kultur- og oppvekstutvalget gjør det formelle navnevedtaket. Møtene blir annonsert og er åpne for publikum.

Før det endelige vedtaket gjøres av Kultur- og oppvekstutvalget skal navnesaker behandles av Språkrådet mht. skrivemåte. Behandlingstiden fra oppstart av en navnesak, til vedtak er satt ut i live (slik at adresseringsarbeidet kan starte) er ca. 1 år.

Mer informasjon

Om vegadreser (Kartverket)

Vegadresser og posten (Kartverket)

Meld riktig adresse (Posten)