Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tildeling av adresse

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge.

I Norge har vi i dag to adressesystem; vegadresser og matrikkeladresser.

  • Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og sekdjonsnummer. Denne "talladressen" kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5/8 (Gårdsnr./Bruksnr./Festenr./Seksjonsnr.)

    Matrikkeladressen er ikke spesielt egnet til å finne fram med, og enda vanskeligere å huske.
    En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Matrikkeladressen er heller ikke egnet for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

  • En vegadresse inneholder vegnavn og husnummer, f.eks. Fjellvegen 6.

    Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.

Ålesund kommune jobber fortløpende med å etablere vegadresser på eiendommer som fremdeles kun har matrikkeladresser.

Har du (nylig) fått vegadresse er det viktig at du tar denne i bruk. Meld derfor fra til dine forbindelser om dette. Posten har i denne forbindelse utviklet en løsningen hvor man kan legge inn sine opplysninger og søke frem sine forbindelser.

Har du fremdeles matrikkeladresse kan du ta kontakt med kommunen.

Mer informasjon

Om vegadreser (Kartverket)

Vegadresser og posten (Kartverket)

Meld riktig adresse (Posten)

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119