Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kjøp av digitale kartdata

Dersom du trenger kartdata som grunnlag for plan- eller prosjektering, kan dette bestilles fra Ambita Infoland.

Kartdata kan leveres i standardformatat SOSI, tegneformatet DWG eller DXF.

Prisen på basiskartene følger en priskalkulator fastsatt av parter som samarbeider om fremskaffelsen av kartdataene. Det kan også bestilles digitale reguleringsplandata. Disse dataene har egne priser.

Tidligere kjøpere av kartdata

Firma som har brukernavn og passord med tilgang til kjøp av kartdata direkte fra kommunen, vil beholde denne muligheten i kort periode (fra februar 2018). Mulighetene vil etter hvert bli faset ut og vi anbefaler derfor disse til å å gå over til å bruke Ambita Infoland.

Veiledere

pdfKjøp av digitale kartdata fra Infoland

Slik bruker du Ambita Infoland

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119