Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Sammenslåing av eiendommer

Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelsinnehaver, kan kreves sammenføyd til en eiendom, jf. Matrikkellovens § 18.

 

To eller flere eiendommer blir slått sammen til en og større eiendom. Eiendommer som, etter hovedregelen ligger inntil hverandre, og som har samme eier/eiere, kan/bør slås sammen for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold.
 
Hovedregelen kan fravikes dersom kommunen finner sammenslåingen hensiktsmessig selv om ikke eiendommene ligger inntil hverandre. I en del tilfeller – som ved bygging, seksjonering og fradeling av tilleggsparsell – kan kommunen stille krav om at sammenslåing skal skje.
  • Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av de(n) som har grunnbokshjemmel som eier(e), jf. matrikkellova § 18.
  • Hvis noen av matrikkelenhetene har heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd. Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten.
  • Sammen med kravet skal det følge:
    a) kart fra matrikkelen over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder. Informasjon finner du på nettsidene om Eiendomsinformasjon og situasjonskart og situasjonsplan.
    b) bekreftelse på at eventuell(e) hjemmelshaver(e) til bruksrett(er), herunder hjemmelshaver(e) som fester(e) er varslet,
    c) dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43, første ledd.

Skjema

 

Pris

Gebyrfritt

Lovhenvisning

Se også

Tinglysing

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119