Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

For å få gjennomført omsøkte vedtak om opprettelse/endring av matrikkelenhet, må krav om matrikulering, herunder rekvisisjon om oppmåling sendes inn.

Lovhenvisning

Matrikkelloven

Se også

Konsesjon og konsesjonsfrihet

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119