Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunneiendom og festegrunn

Matrikkeforskriften § 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som: 

Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer. 

Påbudet om å føre ny matrikkelenhet inn i GAB trådde i kraft kommunevis fra 1. mars 1982 til 1. januar 1993. Matrikkelenhet som er opprettet etter at påbudet trådde i kraft kan ikke matrikuleres som umatrikulert grunn. Matrikulering av umatrikulert grunn kan kun benyttes i de tilfeller der arealet ikke er særskilt matrikulert fra før.

 

Lovhenvisning

Matrikkelloven

Matrikkelforskrift

Se også

Eiendomsinformasjon

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119