Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Uteareal til seksjon

I tilfeller hvor man ønsker å få oppmålt uteareal til seksjon må det vedlegges rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring.

Lovhenvisning

Matrikkelloven

Eierseksjonsloven

Emneord: uteareal, seksjonering, oppmåling

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119