Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Oppmålingsforretning som faller inn under SAK10

Dette er en forenklet fradeling av eiendom (uten vedtak etter plan- og bygningsloven) hvor aktuelt areal er avsatt til offentlig veiformål.

Lovhenvisning

Matrikkelloven

Byggesaksforskriften

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119