Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både tidligere koordinatfestede eiendommer (eiendommer som er etablert ved målebrev eller matrikkelbrev) og ikke tidligere koordinatfestede eiendommer (eldre eiendommer som er etablert ved skylddelinger/utskiftninger eller tilsvarende).

Ved klarlegging av grense blir det alltid avholdt oppmålingsforretning som tar utgangspunkt i eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse granskes/tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget.

Klarlegging av eksisterende grenser er hjemlet i matrikkelloven § 17  og matrikkelforskriften § 36.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119