Oppmålingsforretning

Skrevet .

Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

 

Det er plan- og bygningslovens regler som avgjør om deling kan skje. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmåling av det som skal bli den nye eiendommen.

Matrikkelloven stiller krav til delingssøknaden og gjennomføringen av delingen.
 

Kriterier/vilkår

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

Oppmålingsforretning med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer). Det sendes en utskrift av matrikkelen til eier som en dokumentasjon.
 
Etter tinglysing av matrikkelenheten kan den nye eiendommen eventuelt belånes og/eller overskjøtes.
 

Søknadskjema - rekvisisjon

Skjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Priser

Se betalingsregulativ for Eiendomsregistrering - Gebyr etter matrikkelloven.

Se også

Matrikkelloven | Plan og bygningsloven | Statens kartverk om matrikkeloven  | Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning