Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for rene justeringer av eksisterende eiendomsgrenser.

Formålet med en grensejustering er å rette opp i ulagelige grenser mellom eiendommer (se Matrikkelloven §16 Matrikkelloven §16).

Sakstypen benyttes bl.a. i tilfeller hvor endring av eiendomsgrensene gir bedre tilpasning til faktiske forhold, eller bedre arealutnyttelse. Av hensyn til panterett er det bare mindre areal som kan overføres ved en slik justering. Ved større areal må overføring løses ved fradeling fulgt av sammenføyning, eller ved arealoverføring. 

Ved grensejusteringer (både en- og tosidige) kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Skranken blir beregnet ut fra det opprinnelige arealet på den minste enheten.

Ved tosidig grensejustering kan en enhet ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

For anleggseiendom kan volumet økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 1000 m3.

Grensejustering skal ikke øke eller redusere verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

Les mer i matrikkelforskriften § 34.

Pris

Eiendomsregistrering - Gebyr etter Matrikkelloven

Skjema

Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119