Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Anleggseiendom

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom.

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både tidligere koordinatfestede eiendommer (eiendommer som er etablert ved målebrev eller matrikkelbrev) og ikke tidligere koordinatfestede eiendommer (eldre eiendommer som er etablert ved skylddelinger/utskiftninger eller tilsvarende).

Uteareal til seksjon

I tilfeller hvor man ønsker å få oppmålt uteareal til seksjon må det vedlegges rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119