Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Opprettelse av matrikkelenhet (fradeling)

lovhenvisning

Plan- og bygningsloven

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Jordloven

Se også

Søk i saksarkivet (velg Sak)

Eiendomsinformasjon

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119