Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for rene justeringer av eksisterende eiendomsgrenser.

Sakstypen benyttes bl.a. i tilfeller hvor endring av eiendomsgrensene gir bedre tilpasning til faktiske forhold, eller bedre arealutnyttelse. Av hensyn til panterett er det bare mindre areal som kan overføres ved en slik justering. Ved større areal må overføring løses ved fradeling fulgt av sammenføyning, eller ved arealoverføring.

Les mer i matrikkelloven § 9 og matrikkelforskriften § 34.

Lovhenvisning

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Se også

Eiendomsinformasjon

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119