Eiendomsinformasjon

Skrevet .

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

 

Eiendomsinformasjon

I kommunens to kartportaler (GeoInnsyn og WebInnsyn) kan du finne de opplysninger om eiendommer som er fritt tilgjengelig (fra Matrikkelen) .

Se veiledning for hvordan finne informasjon om eiendommer (pdf)

Lurer du på hvem som eier en eiendom?

 • Kontakt Kartverkets kundesenter, tlf. 32 11 80 00 (kl. 09 – 15, mandag - fredag), eller på e-post:
 • Privatpersoner kan også se dette i en av kommunens to kartløsninger, gjennom pålogging med Elektronisk ID (se informasjon om grunnboksutskrift og naboliste nedenfor)  

 

Matrikkelbrev

Du kan få utskrift av den informasjonen lagret om din eiendom. Dette gjøres ved å bestille et matrikkelbrev, som erstatter det som tidligere het målebrev. 

Bestilling matrikkelbrev

Prisen for matrikkelbrev finner  i  betalingsregulativ for gebyr etter matrikkelloven.

Grunnbokutskrift

En grunnboksutskrift inneholder informasjon om eier, pengeheftelser og servitutter (rettigheter som andre har)  på en eiendom.

Privatpersoner

Privatpersoner kan selv hente ut grunnboksutskrifter og sjekke hva som er tinglyst på en eiendom. Dette gjøres ved å logge seg på en av kommunens to kartportaler WebInnsyn eller GeoInnsyn ved bruk av Elektronisk ID. Se veiledning for hvordan hente informasjon fra grunnboken (pdf) .

Privatpersoner kan kan også hente grunnbokutskrift fra Ambita Infoland, Norkart eller Proconet

Profesjonelle

Firma kan hente grunnbokutskrift gjennom Ambita Infoland, Norkart eller Proconet eller fra Statens kartverk.

Naboliste

I kommunens to kartportaler (GeoInnsyn og WebInnsyn) kan en finne opplysninger om eiendommer (Matrikkelen) som er tillatt offentliggjort. En naboliste inngår som en del av byggesøknader, men denne informasjonen ligger ikke offentlig tilgjengelig. Utlevering av slik informasjon er ulik om du er en privatperson eller om du representerer et firma.

Privatpersoner

Selvbetjening:

Privatpersoner kan selv lage nabolister, vise utskrift fra grunnboka og sjekke hva som er tinglyst på en eiendom. Dette gjøres ved å å logge seg på en av kommunens to kartportaler WebInnsyn eller GeoInnsyn ved bruk av Elektronisk ID. Se veiledning - slik lager du naboliste (pdf).

Fremgangsmåte for bestilling:

 • Privatpersoner må ha hjemmel i lovverket til å kunne hente ut opplysninger fra matrikkelen. Privatpersoner må videre fylle ut skjema for bestilling av matrikkelinformasjon (pdf). Dette må leveres til Servicetorget og du må vise legitimasjon for å få utlevert nabolister og annen matrikkelinformasjon som inneholder personinformasjon.
 • For tilfeller der kommunen er i tvil om informasjon kan gis ut, vil saken bli oversendt til matrikkelavdelingen i Kartverket for vurdering og avgjørelse.
 • Fyll ut skjemaet som du finner på linken over, og ta dette med til Ålesund kommune v/ Servicetorget for levering. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Privatpersoner kan også bestille slik informasjon selv hos Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Trenger du hjelp, ta kontakt med Servicetorget.

Profesjonelle

Selvbetjening:

Firma kan bestille nabolister fra kommunen eller Ambita Infoland, Norkart eller Proconet

Bestilling fra kommunen:

Firmaer og andre som ønsker eller trenger nabolister og/eller annen informasjon fra matrikkelen gjentatte ganger, kan registrere seg som storkunder. Denne engangsregistreringen kan gjøres enten ved å henvende seg til Servicetorget i Ålesund kommune, eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet for registrering av firmaer / storkunder. På dette skjemaet listes opp øvrige kontaktpersoner/ansatte som skal ha myndighet til å hente ut matrikkelinformasjon på firmaets vegne.

For å få tilgang til matrikkelinformasjon vil det da være tilstrekkelig at man sender inn det førstnevnte bestillings- og registreringsskjemaet for utlevering av personopplysninger fra matrikkelen via e-post eller fax.

Meglerpakken

 

Eiendomsmeglere og andre (private / advokater) som trenger å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med salg av eiendom, kan bestille produkter fra Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

En meglerpakke består av følgende deler:

 • Matrikkelrapport (eiendomsrapport) og kart
 • Planstatus, kommuneplankart og reguleringsplan inklusiv reguleringsbestemmelser
 • Ledningskart
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Eventuelle restanser / legalpant
 • Godkjente bygningstegninger
 • Brukstillatelse / ferdigattest
 • Opplysninger om godkjente men ikke igangsatte tiltak på naboeiendom

Leveringstiden er 5 virkedager.

Det er også mulig å bestille kun enkeltprodukter, som:

 • De enkelte produktene i meglerpakken
 • Grunnbokutskrift
 • Naboliste

Bestill eiendomsinformasjon fra Ålesund kommune på Ambita Infoland, Norkart eller Proconet

Har du spørsmål, så kontakt Servicetorget på tlf 70 16 20 00 eller e-post

 

Se også

Seeiendom.no

Finn bolignummer

Tildeling av adresse

Eiendomsskatt

For mer informasjon om tilgang til eiendomsdata, se kartverket.no