Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer (bruksenhetsnummer).

Eiendomsinformasjon

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for rene justeringer av eksisterende eiendomsgrenser.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119