Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Feste og utleie av kommunale eiendommer

I Ålesund kommune er det festetomter eid av Ålesund kommune, av Opplysningsvesenets fond og andre private grunneiere. Sidene her omtaler det som gjelder festetomter i kommunal regi.

Kjøp og salg av kommunale eiendommer

Kommunens eiendommer som er regulert til byggeformål, forvaltes av Ålesund kommunale Eiendom KF. Dette gjelder både bebygde eiendommer og ubebygde tomter, som kan være regulert til bolig, industri, service, kontor, forretning, offentlig, allmennyttig, naust mm.

Tomtefeste

En festet tomt er en del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119