Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Anleggseiendom

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom.

Anleggseiendom 300x179

Anleggseiendom fradeles og opprettes som en egen matrikkelenhet (eiendom) med eget matrikkelnummer med gårds- og bruksnummer.

Lovhenvisning

Plan- og bygningsloven

Matrikkelloven

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119