Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva skal du bygge?

Bygg uten å søke

Nye byggeregler fra 1.juli 2015 gjør det mulig å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Det gjelder tiltak som:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

Bruk veiviseren "Bygg uten å søke" .

Sjekk før du bygger

Før du bygger må du imidlertid finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Det betyr at du som bygger har selv ansvar for å sjekke at dette ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Du må også sjekke kommunens plan for området der man bor, enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett.

Bestill forhåndskonferanse.

Snakk med naboen

Selv om du ikke må sende ut nabovarsel hvis du slipper å søke, kan det være lurt å informere naboen om byggingen. Det gjør det lettere å bevare et godt naboforhold.

Se informasjonsark om de nye byggereglene fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) 

Veiledere

Last ned våre veiledere:

pdfGår du med byggeplaner?

pdfHva kan du bygge uten å søke?

 

Se også

Om søknad og saksbehandling

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119