Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bestill møte med en saksbehandler

Når du planlegger et byggeprosjekt kan du bestille et møte med en av våre saksbehandlere.

For tiltak som du selv kan søke om (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet. Dette kalles forhåndskonferanse.

Dersom prosjektet krever regulering er et møte obligatorisk og du må ha med deg en fagkyndig plankonsulent. Dette kalles oppstartsmøte.

Pris

Fra 1.1.2019 innføres det gebyr:

  • Forhåndskonferanse kr 3 085,-
  • Oppstartsmøter kr 12 335,-

Prisene er fastsatt i betalingsregulativ for bygge- og delesaksbehandling.

Har du spørsmål?

Er du usikker på om du har en plan- eller byggesak? Kontakt Servicetorget eller spør en saksbehandler på byggesak her:

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Oppdater Invalid Input
Please let us know your message.

Mer informasjon

Her finner du kart.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119