Arbeidstillatelse og midlertidig skilting

Ved spesielle arrangementer og ved arbeid på/ved gate og vei er det ofte behov for å sperre av og innføre midlertidig skilting, f. eks ved store arrangmenter og 17. mai. Du kan også søke om midlertidig skilting ved for eksempel parkeringsbehov for flyttebil.

Midlertidig skilting iverksettes for å regulere trafikken over en viss periode.

Ved graving, rehabilitering av bygårder og vedlikehold av vei eller fortau kan det være aktuelt for utbygger å sperre av offentlig veigrunn. Det kreves ofte midlertidig skilting, blending/fjerning av parkometre eller flytting av buss- og drosjeholdeplasser for at nødvendig arbeid kan utføres.

Virksomhet veg park og anlegg park i kommunen har vedtaksmyndighet for grave- og arbeidstillatelser og midlertidig skilting i forbindelse med dette.

 

Søknad

ikon_skjemaLast ned skjema som også gjelder for midlertidige skiltvedtak (Samme skjema som for arbeidsmelding)