Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tilsynstjenester av brannobjekt

Tilsyn i særskilte brannobjekter er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen. I forbindelse med slike tilsyn er brannsjefen tilsynsmyndighet innen helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Skriv ut

Feiing og boligtilsyn

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen.

Skriv ut

Fyrverkerisalg

Salg og oppbevaring av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

Skriv ut

Fyrverkeribruk

Bruk og delvis erverv (anskaffelse) av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

Skriv ut

Lagring av brannfarlig vare

Oppbevaring av brannfarlig vare som for eksempel bensin, diesel, fyringsolje og propan er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. Avhengig av mengder skal slik det foreligge søknad om slik oppbevaring.

Skriv ut

Lagring av eksplosiv vare

Oppbevaring av eksplosiv vare som eks sprengstoff, krutt og tennmidler er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. 
Den som vil oppbevare eksplosiv vare må ha tillatelse.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119