Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brannvern og eksplosjonsvern

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune.

Tilsynstjenester av brannobjekt

Tilsyn i særskilte brannobjekter er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen. I forbindelse med slike tilsyn er brannsjefen tilsynsmyndighet innen helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Feiing og boligtilsyn

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen.

Fyrverkerisalg

Salg og oppbevaring av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

Fyrverkeribruk

Bruk og delvis erverv (anskaffelse) av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

Lagring av brannfarlig vare

Oppbevaring av brannfarlig vare som for eksempel bensin, diesel, fyringsolje og propan er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. Avhengig av mengder skal slik det foreligge søknad om slik oppbevaring.

Lagring av eksplosiv vare

Oppbevaring av eksplosiv vare som eks sprengstoff, krutt og tennmidler er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. 
Den som vil oppbevare eksplosiv vare må ha tillatelse.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119