Hvordan inngå ekteskap på rådhuset

Skrevet .

Ansvaret for borgerlig vigsel ble overført fra tingrettene til kommunene 1. januar 2018. 

Ålesund kommune gjennomfører vigsler i formannskapssalen på rådhuset fredager kl. 11.00 – 14.00, bortsett fra på røde dager og inneklemte dager. Dersom brudeparet ønsker å fravike vanlig dag, tidspunkt eller sted, må det avtales særskilt.

> Information in English

 

Skjema som må fylles ut

Før dere kan gifte dere, må folkeregisteret i Skatteetaten kontrollere om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Les Skatteetatens informasjon for norske og utenlandske statsborgere her.

Den formelle veien til ekteskapet blir gjort rede for steg for steg.

Hvis begge har norsk personnummer, er det raskest å logge seg inn på skatteetaten.no og søke om prøvingsattest elektronisk. Alternativt kan søknad fylles ut på papir og sendes i posten til det regionale skattekontoret.

De kommende ektefellene må fylle ut hver sin egenerklæring, og det samme må forloverne. På egenerklæringen skriver dere datoen dere søker kommunen om, selv om tidspunkt ikke er endelig avtalt.

Hvis det er aktuelt, fylles det også ut andre skjemaer, for eksempel melding om endring av navn og erklæring om skifte ved ekteskap.

Forventet behandlingstid i folkeregisteret er minst to til tre uker. Når vilkårene er prøvd og funnet i orden, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det lokale, eller regionale skattekontoret.

Bestille vigsel

Dere bestiller borgerlig vigsel i Ålesund kommune ved å skrive inn kontaktopplysninger og ønske om dato, tidspunkt og språk på dette elektroniske skjemaet. Her kan dere også laste opp kopi av legitimasjon som bankkort og pass - og (for utenlandske statsborgere) eventuelt visum eller annen dokumentasjon for lovlig opphold.

Dere kan alternativt få skjemaet ved å skrive til , eller ringe 70 16 20 00.

Bestillingen kan skje flere måneder på forhånd, men detaljer avtales endelig når kommunen har mottatt prøvingsattesten og vigselen nærmer seg.

Vigslere

Disse foretar vigsel i regi av Ålesund kommune

Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. Ålesund bystyre har i tillegg gitt vigselsrett til syv andre ledere. Her er alle som har vigselsmyndighet:

 • Ordfører Eva Vinje Aurdal
 • Varaordfører Tore Johan Øvstebø
 • Rådmann/prosjektleder Astrid Jartrud Eidsvik
 • Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal
 • Kommunalsjef Anne Mette Liavaag
 • Kultursjef Oskar Skulstad
 • Bysekretær Irene Kalstad Aase
 • Bystyrerepresentant Sindre Nakken
 • Advokat Kristin Otterlei

Prøvingsattest

Prøvingsattesten, og eventuelt følgeskriv fra Skatteetaten, må videreformidles til Ålesund kommune senest to uker før ønsket vigselsdato. Det enkleste og sikreste er opplasting via dette skjemaet.

Alternativt kan prøvingsattesten og annen dokumentasjon leveres på rådhuset, eller sendes til: Ålesund kommune, servicetorget, postboks 1521, 6025 Ålesund. Merk konvolutten med «vigsel».

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og vigselen må skje før utløpsdato.

Kostnader

Tjenesten er i utgangspunktet gratis for innbyggere i Ålesund og i kommunene som skal danne nye Ålesund kommune. Det er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Dersom brudeparet ønsker alternativt vigselssted, eller vigsel utenom ordinær arbeidstid, kan det påløpe ekstra kostnader.

Dersom det er ønske om annen pynt/dekorasjon enn det kommunen tilbyr, må brudeparet selv ordne og betale dette. Paret må også selv sørge for musikk eller andre kunstneriske innslag, dersom det ønskes.

PRiser

For par der minst en person er bosatt i Ålesund kommune/nye Ålesund kommune:

Vigsel på rådhuset

 • I kontortida: Gratis
 • Utenom kontortida: kr 2 000,-

Vigsel andre steder:

 • I kontortida: kr 3 000,-
 • Utenom kontortida: kr 4 000,-

For par der begge personene er bosatt i en annen kommune enn Ålesund/nye Ålesund:

Vigsel på rådhuset

 • I kontortida: kr 1 000,-
 • Utenom kontortida: kr 2 500,-

Vigsel andre steder:

 • I kontortida: kr 3 500,-
 • Utenom kontortida: kr 4 500,-

(Vedtatt av Ålesund bystyre i sak 011/18 i møtet 1.2.18)

Verdt å vite om vigselsdagen

FrammøtE

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp i resepsjonen i 1. etasje på rådhuset (høyblokka) 15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Dere blir hentet opp til seremonirommet som er formannskapssalen i 11. etasje. Der blir dere møtt av den som skal foreta vigselen.

LEGITIMASJON

Legitimasjon vises fram på vigselsdagen før selve seremonien kan starte. Vi godtar gyldig pass, eller norske førerkort og norske bankkort med bilde og personnummer.

Utenlandske statsborgere må vise fram pass. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

vitner

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Vitnene skal være med og undertegne vigselsprotokollen/prøvingsattesten.

Språk

Kommunen kan gjennomføre vigselen på norsk eller engelsk. Dersom dere verken forstår norsk eller engelsk, må dere selv ta med kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

tekst i vigselsformularet

Her finner dere det borgerlige vigselsformularet som vigsler leser opp.

vigselsseremonien

Selve seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.

Hun/han leser gjerne også et dikt, dersom dere ønsker det.

Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Påsetting av ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Gi beskjed om dette før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kulturelle innslag

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må dere selv organisere. Gi beskjed på forhånd om dere ønsker dette.

Tiden som er satt av til seremonien, undertegning og fotografering er til sammen 25 minutter. Det er viktig at tidsrammen holdes, fordi det ofte er andre par som venter på å gifte seg.

fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien, i forståelse med paret og vigsleren.

vigselsattest

Prøvingsattesten som brudeparet, vitnene og vigsleren undertegner blir vanligvis sendt til Skatteetaten samme dag som vigselen skjer. Paret vil få med seg en kopi av attesten, som en midlertidig vigselsattest.

Endelig vigselsattest kommer fra Skatteetaten etter en uke eller to. Alle spørsmål om vigselsattesten rettes direkte til Skatteetaten.

 

Forbud mot alkohol, Konfetti m.m.

Det er ikke lov å drikke alkohol, eller å kaste ris, roseblader eller konfetti, i eller utenfor rådhuset.

Lokalet

Foreløpig brukes Formannskapssalen i 11. etg på rådhuset som lokale for vigsel. Her kan du se hvordan salen ser ut.

Formannskapssalen under vigsel

Formannskapssalen under vigsel

Første vigsel på rådhuset

Første vigsel på rådhuset

Borddekorasjon under vigsel

Borddekorasjon under vigsel

 

 

 

 

 

vigselsattest

%MCEPASTEBIN%