Betaling i barnehage

Skrevet .

Betalingssatser for kommunale barnehager

 Betalingsbetingelser

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Mislighold/manglende foreldrebetaling gir grunn for oppsigelse av plass. Varsel om oppsigelse sendes ved første måned med manglende betaling, og deretter sendes oppsigelse om restansen ikke betales innen den fristen kommuen har fastsatt.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikke tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort.