Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Betaling i barnehage

Betalingssatser for kommunale barnehager

 Betalingsbetingelser

  • Foreldrebetaling er regulert i "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og maksimalpris fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Foreldrebetalingen blir fastsatt av Ålesund bystyre hvert år. Fra 2018 er maksimumsats for barnehageplass kr. 2 910,- per måned i 11 måneder for de med brutto inntekt over kr 533 500,- (kr  32 010,- per år)
  • Familier med lavere bruttoinntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.
  • Det er 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller flere barn.
  • For barn som blir tildelt plass etter barnehagestart kreves foreldrebetaling f.o.m. den dato barnet får plass i barnehagen.

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Mislighold/manglende foreldrebetaling gir grunn for oppsigelse av plass. Varsel om oppsigelse sendes ved første måned med manglende betaling, og deretter sendes oppsigelse om restansen ikke betales innen den fristen kommuen har fastsatt.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikke tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119