Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tryggheim barnehage

  Tryggheim barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Privat
  • Type barnehage: Barnehage med utvidet formålsparagraf
  • Bydel: Indre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Stengt uke 28, 29 og 30
  • Antall plasser: 58
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 15,4

Litt om barnehagen

Tryggheim barnehage ligger fint til i et etablert boligområde på Åse. Vi har kort vei til sjøen og til skogen. Barnehagen er nærmeste nabo til Åse barneskole. Barnehagen opprustet lekeplassen i 2016. Barnehagen har et stabilt personalet med mye og lang erfaring. Vi har god trivsel i personalgruppen. 

Pedagogikk

Tryggheim barnehage har stort fokus på verdier og omsorg. Vi jobber etter en verdiblomst. Barnet i sentrum, Omsorg, Misjon, Samspill og Trygghet.

Barnehagen jobber dette året med bærekrafitig utvikling under temaet "Naturligvis"

Visjonen vår på Tryggheim barnehage er "Ekte glede på sikker grunn".

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119