Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Storhaugen barnehage

Storhaugen barnehage

Kontakt

Barnehage

 • Eier: Kommunal
 • Type barnehage: Reggio Emilia-inspirert barnehage
 • Bydel: Ytre bydel
 • Åpningstider: 07.00-17.00
 • Ferie: Uke 28,29 og 30
 • Antall plasser: 84
 • Aldersgruppe: 0 - 6 år
 • Antall årsverk: 18

Litt om barnehagen

Storhaugen barnehage ligger på Aspøya i nærheten av Storhaugen friområde.

Storhaugen barnehage har lange tradisjoner på Aspøya. Vi startet opp allerede i 1950, men holder nå til i et nytt bygg som stod ferdig i 2011. Det er en moderne barnehage med universell utforming.

Storhaugen er en grønn lunge i byen med trær, parkområde med blomster, trapper og en spennende utsikt fra Rundingen på toppen av området.

 VÅRT VERDIGRUNNLAG

Barnet skal møte trygge rammer, gode relasjoner og muligheter til medvirkning.

Vi skal møte alle barn med anerkjennelse og respekt og som en verdifull deltager i vårt fellesskap.

 

 

Pedagogikk

Storhaugen er en kulturbarnehage inspirert av Reggio Emilia filosofien. Her henter vi inspirasjon i forhold til barns medvirkning og i forhold til vår pedagogiske praksis. Barnehagen har et mangfold av barn med ulik språk og kultur bakgrunn. Vi ser på barnet som kompetent, aktiv, skapende og utforskende. Vi vil at alle barn skal finne muligheter og få medvirke i egen hverdag og at barns følelser og opplevelser skal bli møtt på en god måte. 

I vår pedagogiske praksis fokuserer vi på barns medvirkning, prosjektarbeid, barns uttrykk i bilder og språk og pedagogisk dokumentasjon.

Prosjektområdet 2018-2020 er « Barns hundre blikk på nærmiljøet».

På Storhaugen barnehage leter vi etter magiske muligheter og spennende prosjekter.

Vi vil at barna skal

 • oppleve humor, glede og omsorg for den enkelte 
 • utvikle gode relasjoner seg imellom
 • oppleve et trygt og inkluderende miljø
 • utvikle eget uttrykk og egen kreativitet
 • erfare medvirkning og samarbeid

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119