Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ratvikåsen barnehage

Ratvikåsen barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Kommunal
  • Type barnehage: Reggio Emilia-inspirert barnehage
  • Bydel: Midtre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Uke 28,29 og 30
  • Antall plasser: 36
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 6,6

Litt om barnehagen

Ratvikåsen barnehage ligger i Hatlane, nær sjøen, skogen og fjellet. Vi har romslige lokaler og en flott og variert naturleikeplass.

Vi har to avdelinger, en for 1 - 3 åringene og en for de større barna.

Pedagogikk

Ratvikåsen barnehage har vært inspirert av den pedagogiske tenkningen i Reggio Emilia siden år 2000. Vi ønsker at barna skal være aktive i egen læring, at de skal bli selvstendige og at de får være med på å påvirke hverdagen i barnehagen.

Miljøet inne og ute er tilrettelagt for læring, nye erfaringer og samhandling. 

Fagområdet Kunst, kultur og kreativitet er gjennomgående hos oss, dvs så jobber vi spesielt med dette fagområdet hvert år.

Lek og gjenbruk er også viktige satsningsområder for vår barnehage.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119