Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Kommunal
  • Type barnehage: Vanlig barnehage
  • Bydel: Ytre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Uke 28,29 og 30
  • Antall plasser: 56
  • Aldersgruppe: 0-5 år
  • Antall årsverk: 10,1

Litt om barnehagen

Kvennaneset barnehage ligger på "Liaaen" tomta, helt nede ved sjøen med utsikt over fjord, fjell og skipstrafikken. Lokalene våre er lyse trivelige lokaler med store rom, og på det store utearealet er det lekestativer, sykkelplass og ballplass.

 

Pedagogikk

Alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og kjenne seg verdifull i et inkluderende, stimulerende og lærende miljø - det er vårt verdigrunnlag. Læring og utvikling får gode vilkår om trivsel og trygghet ligger i bunn.

Vårt satsingsområde er språk, tekst og kommunikasjon.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119