Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fremmerholen barnehage

Fremmerholen barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Kommunal
  • Type barnehage: Reggio Emilia-inspirert barnehage
  • Bydel: Indre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Uke 28,29 og 30
  • Antall plasser: 102
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 18

Litt om barnehagen

Barnehagen ligger fint til i et naturområde med god tilgang til skog, fjell og vann. Barna har stor glede av å mate endene på Lillevannet og leke i skogsområdet rundt barnehagen.

Pedagogikk

Fremmerholen barnehage er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Den setter barnet i sentrum og gir det medinnflytelse i sin egen hverdag. Barnehagen skal være et sted for positiv utvikling i samspill med andre barn og voksne.

Barnet skal oppleve at det er en del av det sosiale fellesskapet. Barnehagen skal være et sted der barn blir tatt på alvor, der de opplever en anerkjennende væremåte fra de voksne.

Barnehagen skal ha et miljø som er preget av trygghet, humor og glede.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119