Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fagerlia barnehage

Fagerlia barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Kommunal
  • Type barnehage: Vanlig barnehage
  • Bydel: Midtre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Uke 28,29 og 30
  • Antall plasser: 100
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 18

Litt om barnehagen

Barnehagen "midt i naturen".

Fagerlia barnehage finner du øverst i Fagerlibakken, der turstien mot Fjellstua begynner.

Vi har egen friluftsgruppe for de eldste barna med bl.a. tretelt med strøm og vedovn. Mat lages på egen grue. Vi har også gapahuk og lavo som hele barnehagen benytter. Dette ligger rett utenfor gjerdet med utallige muligheter for lek, utforskning og fysisk aktivitet på byfjellet Aksla. Dette området bruker førskolebarna som base. Her testes grenser, nye ting læres og kreativiteten får utfolde seg! Ved treteltet er det også en flott akebakke om vinteren.

Bygget er stort og innholdsrikt og gir muligheter for varierte aktiviteter. Vi har aktivitetsrom i kjelleren, som gir rom for fysisk aktivitet inne. 

Uteområdet er en lekeplass over flere nivå. Her har barna muligheter for ulike motoriske utfordringer og aktiviteter som sykling, springing, klatring og aking.

Pedagogikk

Fagerlia barnehage sitt verdigrunnlag: Vi vil gi barna tro, mot og styrke til å ta vare på seg selv og andre.

Vi i Fagerlia barnehage ønsker å gi barna opplevelser som gjør de styrket til å møte utordringer også utenfor barnehagens område. Vi vil gjennom lek, omsorg og danning bidra til at de får med seg kompetanse på hvordan man skal håndtere utfordringer, tørre å delta i gruppeaktiviteter, stå imot gruppepress og være en god venn. Vi skal støtte de i utviklingen sin, rose, oppmuntre, veilede og gjøre barna trygge på seg selv.

Vi jobber for å ha en barnehage der gjensidig respekt mellom alle i barnehagen er en selvfølge; mellom barn-barn, mellom barn-voksen og mellom voksen-voksen. Barna skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.

Vi lar barna få hjelpe til i de fleste situasjoner, og prøver å lære dem nytten av å hjelpe hverandre. I disse hverdagssituasjonene oppnår vi mye positivt, spesielt sosialt og språklig, og barna lærer mye av hverandre.

Satsningsområdene våre dette året er fagområdene Kropp, bevegelse, mat og helse, og Natur, miljø og teknologi. Vi vet at vaner tar form i tidlig alder, og vi ønsker å bidra til at barna tilegner seg gode vaner og holdninger om kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi ønsker å legge til rette for gode måltider og glede ved matlaging.  Barnehagen ønsker å bidra til at barna blir glade i naturen, får gode opplevelser og utvikler respekt og forståelse for hvordan de skal ta vare på naturen. Avdelingene nærmer seg temaene på ulike måter, og tar utgangspunkt i barnas interesser, utvikling og modenhet. Les mer om lek, sosial kompetanse og fagområdene våre i årsplanen.

Barnehagen deltar nå i et utviklingsarbeid, «Opp og Fram», der vi har fokus på relasjoner som grunnlag for barns utvikling. Vi vet at gode relasjoner mellom barn, foreldre og personalet er fundamentet for god utvikling, også i arbeid med livsmestring og helse.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119