Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ellingsøy barnehage

Ellingsøy barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Kommunal
  • Type barnehage: Vanlig barnehage
  • Bydel: Ellingsøy bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Uke 28, 29 og 30
  • Antall plasser: 108
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 18

Litt om barnehagen

Ellingsøy barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Hoffland på Ellingsøya. Vi har et stort og flott uteområde som gir rom for allsidig leik og aktiviteter. Med skogen, Kverveaksla, Kverve, fjøra, lekeplasser og ballbinge helt i nærheten har barnehagen en unik beliggenhet i forhold til barnas muligheter til allsidig utfoldelse.

Pedagogikk

Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Vi har som mål at Ellingsøy barnehage oppleves som et godt sted å være. Det enkelte barn ses på som et individuelt og unikt menneske. De voksne er aktive og deltakende, og har fokus på lek, omsorg og læring.

Barnehagens satsingsområde er «Overganger». Dette er en del av prosjektet «Opp og fram», der vi deltar sammen med flere andre barnehager i Nye Ålesund.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119