Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Blindheim barnehage

Blindheim barnehage

Kontakt

Barnehage

  • Eier: Privat
  • Type barnehage: Vanlig barnehage
  • Bydel: Indre bydel
  • Åpningstider: 07.00-17.00
  • Ferie: Åpent hele året
  • Antall plasser: 68
  • Aldersgruppe: 0 - 6 år
  • Antall årsverk: 18

Litt om barnehagen

Blindheim barnehage er en friluftsbarnehage som ble startet i september 1990. Fra januar 2018 er Læringsverkstedet AS eier av barnehagen.

Vi ligger nær skog og turområder og har en naturtomt med lekeområder.

Uteområde er vi veldig stolt av-der har vi hauger,bakker,bukkene bruse bro over en elv og en grillhytte med utegrill.

Pedagogikk

Vi fokuserer på barnas behov og deres utvikling. Vårt mål er å legge vekt på gode og lærerike naturopplevelser, hele tiden med fokus på utvikling av det enkelte barns sosiale kompetanse.

Våre satsingsområder er friluftsliv og sosial kompetanse.

Læringsverkstedet barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse."Vi" betyr at vi gjør det sammen.

"Verdens viktigste verdier" er barna våre, som skal forme fremtiden. Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en oppgave å bruke livet på.

Hjerteprogrammet er grunnlaget for vår bedriftsfilosofi,det er sentralt i vår personalpolitikk,kundebehandling og pedagogikken med barna.

Hjerteprogrammet skal styrke barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill med andre.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119