Opptak i barnehage i Ålesund

Alle barnehager i Ålesund har samordnet opptak. Dette innebærer at foreldre/foresatte benytter felles opptakssystem. Alle må søke elektronisk.

Søknad for hovedopptak starter i januar hvert år med søknadsfrist 1. mars. Tildeling av plass samordnes i samsvar med søkers prioriteringer. Det går også an å søke gjennom året.

Se alle barnehager i Ålesund.

Ofte stilte spørsmål

Se gjennom ofte stilte spørsmål om barnehage før du fyller ut søknadskjema!

Hvordan barnehagene skal drives og hva du har krav på innefor tilbudet fremgår også av Barnehagevedtekter i Ålesund kommune.

Søknad og søknadsprosess

 

 Søknadskjema for barnehageplass

 Priser

Foreldrebetaling er regulert i "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og maksimalpris fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Søskenmoderasjon

Foreldre/foresatt tilbys minimun 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2.

Saksbehandling ved opptak

Klage på avslag

Klagefrist er 3 uker. Klagen kan sendes til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund