Oppsigelse av kommunal barnehageplass

Oppsigelsestiden er 3 måneder. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. (Vedtekter for
kommunale barnehager pkt.10)

Skjema

Oppsigelse av barnehageplass må gjøres i foresattportalen. Her må du logge deg inn med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)

Private barnehager

Ta kontakt med styrer eller avdelingsleder i barnehagen for regler knyttet til oppsigelse i privat barnehage.