Barnehageplass utenom hovedopptaket

Når hovedopptaket er avsluttet (ca. 20. april) vil ledige plasser bli tildelt fortløpende.

 
 
 
Vedlegg/dokumentasjon sendes til:
 Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund
Merkes: "Vedlegg barnehagesøknad"
 
Vedlegg kan også lastes opp og sendes med pålogging på ID porten.

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet vennligst ta kontakt med Servicetorget som vil hjelpe deg med dette.