Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Opptak i barnehage i Ålesund

Alle barnehager i Ålesund har samordnet opptak. Dette innebærer at foreldre/foresatte benytter felles opptakssystem. Alle må søke elektronisk.

Oppsigelse av kommunal barnehageplass

Oppsigelsestiden er 3 måneder. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. (Vedtekter for
kommunale barnehager pkt.10)

Barn med spesielle behov

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119