Bekymret for noen?

Skrevet .

Som engasjerte borgere kan vi til tider bli bekymret for medmennesker, enten det gjelder barn, familier, eldre eller andre som ser ut til å slite. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg.

Akutt krise

Ved akutt sykdom eller skade, ring 113 eller kontakt legevakt på tlf 116 117.

Urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon?

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder. Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Her kan du skrive en bekymringsmelding (Barnevernvakta).

Ved omsorgssvikt overfor barn

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Utenom kontortid, ta kontakt med Barnevernvakta

Ved vold i nære relasjoner

Ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, ta kontakt med Overgrepsmottaket, tlf 116 117.

Ved fysisk og psykisk vold eller trusler om vold i nære relasjoner, ta kontakt med Krisesenter for menn og for kvinner

Psykisk helse

Ved bekymring i forbindelse med psykisk helse, kontakt Virksomhet for psykisk helse og rustiltak. Se kontaktinformasjon og oversikt over ulike tilbud her.

Rus

Ved bekymring i forbindelse med rus, kontakt Virksomhet for psykisk helse og rustiltak. Se kontaktinformasjon og oversikt over ulike tilbud her.

For familier i vanskelige situasjoner

Kommunen har støtte- og veiledningstiltak for foreldre og barn.

For de som trenger å prate om vanskelige forhold i familien, ta kontakt med det statlige familievernkontoret.

Generell bekymring for noen rundt deg?

Ved bekymring for en slektning, bekjent eller nabo som ser ut til å slite i hverdagen kan du:

Forebyggende helseteam gir tilbud om hjemmebesøk til eldre fra de fyller 75 år.

DISSE KAN HJELPE

Andre nettressurser