Fosterforeldre og fosterhjem

Skrevet .

I Ålesund er det et stort behov for fosterhjem. Det er staten gjennom Bufetat som har ansvar for å skaffe til veie fosterhjem.

Det viktigste fosterforeldre gjør, er helt dagligdagse ting. Selv om fosterbarn er like forskjellige som alle andre barn, har de én ting til felles: De trenger voksne som kan gi dem trygghet og forutsigbarhet: snille, strenge, greie, masete, kule, kjedelige, pålitelige, vanlige foreldre.

Ta kontakt med inntak og fosterhjemsrekruttering Ålesund (tidligere fosterhjemstjenesten Sunnmøre), så får du avklart de første spørsmål du måtte ha. Alle henvendelser er uforpliktende.

Et fosterhjem skal fungere som et vanlig hjem der fosterforeldrene overtar det daglige ansvaret for et barn eller ungdom som ikke kan bo med sine biologiske foreldre. 

Fosterhjem variere både i type og funksjon. Det er behov for fosterhjem som skal ta imot barn på kort varsel ved akutt behov for plassering, fosterhjem som skal gi barn midlertidig oppfostring og fosterhjem som skal gi barn oppfostring gjennom hele oppveksten. Noen hjem har altså fosterbarn i en kortere periode, andre hjem har fosterbarnet helt til han eller hun blir voksen.

Vakttelefon for fosterforeldre

Bufetat region Midt-Norge(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise. Tlf. 466 17 410.

Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider.

Vakttelefonen kan brukes når fosterforeldre kommer i situasjoner som er særlig utfordrende og har behov for noen å snakke med.

De som betjener vakttelefonen har barnevernfaglig kompetanse og vil gi råd og veiledning og eventuelt henvise videre til legevakt, politi eller kommunal barnevernvakt om det er behov for det.

Se også

Inntak og fosterhjemsrekrutting Ålesund (som ligger under Bufetat)