Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barnevernvakta

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Slik når du barnevernvakta

  • På dagtid: tlf. 02800
  • Etter 16.30: tlf. 91 57 60 20

Hva kan barnevernvakta hjelpe med?

Barnevernvakta:

  • Gir bistand i form av samtaler, konfliktløsning, veiledning og kortidsoppfølging av barn og unge fortrinnsvis i i samarbeid med foreldre.
  • Foretar kriseplassering i institusjon og beredskapshjem i akuttsituasjoner.
  • Gir informasjon, råd og veiledning til foreldre og andre som er akutt bekymret for barn.
  • Tar imot henvendelser skriftlig, pr. telefon og med personlig oppmøte i hjemmet eller ved Sunnmøre Politistasjon.
  • Vurderer og beslutter om bekymringer som meldes til barnevernvakta skal følges opp

Åpningstider

Hverdager: 16.30 - 02.00
Helg og høytid: Hele døgnet

Postadresse: Barnevernvakta, Ålesund Politistasjon,  Postboks 1353, 6001 Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119