Tilgjengeligheit

Tilgjengeligheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke alesund.kommune.no. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengeligheit.

Tiltak for å støtte tilgjengeligheit

Vi skal:

  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følgje retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  • Halda oppe og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad.
  • Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet).
  • Tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet).

Dette jobbar vi med

Vårt mål er å gjera innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar:

  • Tekstane skal ha god struktur som er lett å navigera i, og dei skal skrivast i eit klart og tydeleg språk.
  • Når vi bruker bilde og grafikk skal vi sjå til at informasjonen òg blir forklart for brukarar som ikkje kan sjå.
  • Når vi bruker video eller lydopptak skal han vera teksta og når vi bruker lyd skal innhaldet òg komma fram i form av tekst.

Alle som publiserer på alesund.kommune.no får jamleg opplæring og rettleiing i korleis publisera universelt utforma innhald. Gjennom jamleg testing avdekker vi og rettar opp i avvik, slik at brukaropplevinga blir best mogleg.

I 2021 og 2022 er målet vårt å tilpassa alesund.kommune.no til til nye og endra krav i WCAG 2.1.

Sei ifrå om manglande tilgjengeligheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelighet!

Send oss ei melding her.

Ansvarleg for netttaden

Til toppen