Ålesundkommune logo sidestilt 246

Broen

Broen presse

Broen- Praksisbedrift

 

«Dersom dette var skole, ville jeg vært her for alltid»
                                                               (Sitat fra ungdom på Broen.)
 

   Broen er et frivillig tilbud for ungdom mellom 16-23 år i Ålesund kommune, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller utdanning.Målet er at ungdommene gjennom           Broen skal få arbeidserfaring eller hjelp til å komme tilbake til skole, slik at de har større mulighet til å finne seg ordinært arbeid eller få avklart annet hjelpebehov.Broen gir tilbud til 20-25 ungdommer hvert skoleår i samarbeider med oppfølgingstjenesten og Nav-kontorene.

Praksisplass ved Broen

    En praksisplass ved Broen er delt inn i to trinn, arbeidspraksis på Broen og arbeidspraksis ute i bedrift. Tilbudet blir likevel alltid individuelt tilpasset ungdommen.  Av de som ønsker støtte ved videregående skole tilbyr vi støtte ved oppstart, skolevalg, søkeprosses, og evt samarbeid med skole og OT ang alternative skoleløp.

Trinn 1:

Arbeidspraksis på Broen

    Arbeidspraksis i Broen produksjon har som mål å forberede ungdommene på arbeidspraksis i bedrift og veiledning i forhold til utdanningsmuligheter.
I Broen praksisbedrift blir vi kjent gjennom arbeid og aktivitet. Normalt kan oppholdet inne på Broen vare rundt 1-3 mnd avhengig av hva ungdommen trenger for å bli klar for trinn 2. arbeidspraksis ut i bedrift.
    Arbeidet på Broen innebærer å delta i Broen produksjon, som kan være bokbinding, trykking av t-skjorter eller lage skilt, i tillegg til daglig gjøremål på huset.
Ungdommene er i arbeid mandag, tirsdag og fredag. I tillegg har vi aktivitetsdag på torsdag med fokus på bruk av nærområdet og ulike aktivitetstilbud. Fredag lager vi varm lunsj sammen.
    Vi kartlegger fremtidsønsker, vurderer arbeidsevne og motivasjon, legger til rette for veiledningssamtaler og foretar bedriftsbesøk. Broen praksisbedrift skal være en plass hvor man enkelt kan bli kjent med arbeidslivets normer, rutiner, stille spørsmål og få erfaring.
    Broen har oversikt over andre tilbud i kommuna og kan også være til hjelp med å finne de rette kontaktpersonene ved behov.

Trinn 2:

Arbeidspraksis ute i bedrift

    Når ungdommen har stabilt oppmøte og vi vurderer at han/hun er klar for praksis ute i bedrift, finner vi egnet bedrift ut ifra evner, behov og interesser. Antall dager og arbeidstid blir avtalt i samarbeid med ungdommen og bedriften.
    Vi tilbyr daglig oppfølging for å sørge for en god oppstart i bedriften. Etter hvert som ungdommen blir trygg trapper Broen ned oppfølgingen og bedriften tar over ansvaret for daglig oppfølging.
    For noen ungdommer er det aktuelt å hospitere i en bedrift som en overgang til praksis. Vi gir også hjelp til jobbsøknader og evt kontakt med nav ang lærerkandidat der dette er aktuelt.

Praktisk informasjon

 • Arbeidstid:
  09.10 – 14.30
 • Arbeidsdager:
  mandag, tirsdag, torsdag (aktivitetsdag), fredag
 • Måltid:
  Felles frokost og lunsj. All mat blir dekket av Broen.

Søkeprosess:

Både ungdommer selv, foreldre eller hjelpeinstanser kan ta kontakt ang informasjonssamtale om praksisplass på Broen.

  1. Informasjonsmøte. Ungdommen møter ansatt ved Broen og kan ha med seg foreldre, oppfølgingstjeneste, NAV eller andre støttepersoner.
  2. Søknadskjema. Ungdommen får med seg søknadsskjema til Broen og velger selv om han/hun ønsker å søke plass.
  3. Svar på søknad? Broen i samarbeid med NAV og Oppfølgingstjenesten, vurderer om Broen kan være aktuelt for den enkelte ungdom.

Vi har kontinuerlig inntak gjennom året. Det er til enhver tid maks 5 ungdommer inne på Broen. Når en ungdom er helt ute i arbeidspraksis ute i bedrift kan vanligvis en ny ungdom starte inne på Broen.

 

Broen-produkter

(NETTSIDE kommer i 2020)

Broens produksjonsavdeling lager følgende:

 • Tekstiltrykk

  Vi trykker flerfarget trykk som tåler 40 graders vask, og ensfarget trykk som tåler 60 graders vask.

Eksempel:
• T-skjorte dame/herre/barn
• Treningstøy
• Skolegenser

 • Skilt

  Ulike typer skilt og profilering.

Eksempel:
• Logo på vindu
• Dørskilt inne/ute
• Oversiktsskilt  (f.eks inngangsparti)
• Skilt med piktogram  (f.eks. toalett)
• Wallstickers

 • Bokprodukter

 • Vi binder bøker i ulike størrelser. (eks: notatbøker, tegnebøker.. ect.)
  • Første bokleveranse x small

Kontakt

For avtale/spørsmål

 • Tlf. 70 16 42 05
 • Mobil: 991 16 778 (teamleder)
 • E-post:

For bestilling:

 • og informasjon om våre produkter ved Broen produksjon, ring eller send e-post:
 • E-post  
 • Mobil:  469 03 238 (produksjon, mediekonsulent) 

Ålesund kommune, Virksomhet for alternativ opplæring