Ålesundkommune logo sidestilt 246

En vei tilbake

"Du kan ikke gå tilbake og få en annen start, men du kan begynne nå og få en annen slutt."

Stafsethneset skole

Alternativ undervisning for lite skolemotivert ungdom som må gjennomføre grunnskolen med mer strukturert og variert skolehverdag.

Broen

Praksisplass for ungdom mellom 15-21 år som ikke har tilbud i skolen eller arbeidslivet.

Uteskolen

Skoleklasser kan besøke naustet for båtaktiviteter, fisketurer og natursti - med våre elever som veiledere.

Broen-produkter

Elevene på Broen kan lage trykkeri-produkter. Det er god arbeidstrening for elevene. Støtt dem - se hva du kan bestille!

Uteskolen

Vil deres klasse delta på uteskole?

Trykkeri

Bestill trykkeriprodukter fra Broen.

Ålesund kommune, Virksomhet for alternativ opplæring